ЗА НАС

BLIND SPOT е специално конструирана, сглобяема, мобилна и 100% затъмнена стая, в която се предлагат ексклузивни корпоративни събития и обучения в условията на пълно затъмнение.

ЦЯЛОСТНА ГЛЕДНА ТОЧКА

Ключова компетентност за хората в бизнеса е умението за пълноценно ангажиране на личните и екипни ресурси за постигането на успех, както и способността за цялостен поглед върху процесите вътре в организацията. Придобиването на 360 градусова гледна точка е свързано с придобиването на нови знания, умения и опит и работа със слабите места (т.нар. "слепи петна", blind spots), които не виждаме или не искаме да видим в обичайното си ежедневие. Това се постига чрез преживяване на опитност, в която зрението е изключено, но са включени всички ресурси от внимание, интуиция и емпатия.

МИСИЯ

Мисията ни е да насърчим предприемачеството сред хората със зрителни увреждания и да обединим усилията на бизнеса и гражданското общество в реализирането на съвместни социално-отговорни инициативи насочени към стимулиране на социалното предприемачество и подобряване на благополучието, равноправието и интеграцията в обществото на хората със зрителни увреждания.

РАЗВИТИЕ НА НОВ БИЗНЕС МОДЕЛ

Мотивирани сме да се развием като социално предприятие, което чрез предлагане на обучителни услуги насочени към корпоративния сектор да ангажира хора с частично и напълно увредено зрение. През 2015 г. съзадохме Фондация Синергиа. Работим с екип от незрящи и организираме събития в 100% затъмнени помещения - екипни обучения и срещи, тиймбилдинг, коучинг сесии, семинари, дискусии, дегустации на вино и вечери на тъмно. Проектът BLIND SPOT стана възможен благодарение на Програма, финансирана от Център Ринкър към Фондация Помощ за Благотворителността в България.

ПРЕДИМСТВАТА ЗА ВАС

Този нестандартен формат на обучение има редица предимства за развитието на човешкия капитал в корпоративния сектор.

 • Повишава се доверието в корпоративни и фирмени екипи
 • Мобилизират се скрити лични и организационни ресурси
 • Засилва се сътрудничеството
 • Ангажират се всички сетива
 • Повишен фокус на внимание и емпатия
 • Променят се нагласите към решаването на проблеми
 • Придобиват се умения за гъвкавост и устойчивост за работа в несигурна и непозната среда
 • Развиват се меки умения за общуване, вземане на решения и лидерство
 • Дава се възможност за натрупване на ценен личен опит и себепознание
 • Постига се релаксация от визуални стимули – дигитални устройства, компютри, телефони,лампи, реклами и пр. Болшинството от заетите в бизнеса прекарват средно между 6 и 8 часа на ден пред компютри и екрани в условията на стрес.

НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 • Модул BLIND SPOT Team-work: Екипни сесии с тиймбилдинг техники и игри
 • Модул BLIND SPOT Escape: Екипни сесии с игрови елемент и предизвикателство
 • Модул BLIND SPOT Relax: Екипни и индивидуални сесии за релаксация
 • Модул BLIND SPOT Coaching: Индивидуални коучинг сесии и коснултации

Намерете ни на: 0883 77 77 10 и поръчайте своето събитие или обучение на тъмно!

Очакваме ви в тъмното!

THE BLIND SPOT Team

               

КОНТАКТИ

Ако имате въпроси или искате да се свържете с нас, моля попълнете формата за контакт